Cennik

KAŻDY JĘZYK – KAŻDY TEMAT

 

STAWKA ZA TŁUMACZENIE

Z uwagi na to, że każde tłumaczenie z wyłączeniem dokumentów standardowych, takich jak na przykład dokumenty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu i tym podobne wymaga indywidualnego podejścia, cena jest każdorazowo ustalana z Klientem w sposób zgodny ze standardami branżowymi i przyjazny dla Klienta.

Cena tłumaczenia jest uzależniona od języka tłumaczenia, kierunku tłumaczenia (na język polski lub na język obcy), objętości i rodzaju tekstu (zwykły czy specjalistyczny) oraz terminu (standardowy czy ekspresowy).

Stawki zaczynają się już od kwoty 40,00 zł za tłumaczenie jednej strony rozliczeniowej z języka obcego i 45,00 zł za tłumaczenie jednej strony rozliczeniowej na język obcy.

W celu uzyskania nieodpłatnej, szacunkowej wyceny, niezobowiązującej do złożenia zamówienia prosimy o

kontakt telefoniczny:

I. Tel. kom.: +48 602 818 202
II. Tel. kom.: +48 604 659 341
III.
Tel./faks:  +48 (58) 661 22 58

za pośrednictwem poczty elektronicznej:   biuro.pol.na.pol@gmail.com

                                                                    grazynakordas@gmail.com

lub osobisty.

Wycenę usługi po otrzymaniu materiałów do tłumaczenia do wglądu staramy się przedstawić w dniu otrzymania zapytania lub w następnym dniu roboczym.

 

PODSTAWA WYCENY TŁUMACZENIA

Podstawą wyceny tłumaczenia pisemnego jest strona rozliczeniowa obejmująca określoną liczbę znaków w przetłumaczonym tekście.

  • W przypadku tłumaczeń poświadczonych (popularnie przysięgłych) strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków wraz ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego). Zgodnie z ww. rozporządzeniem stronę rozpoczętą liczy się za całą.
  • W przypadku tłumaczeń zwykłych strona rozliczeniowa wynosi 1600 znaków ze spacjami. Cena tłumaczenia pierwszej strony jest niezależna od liczby znaków. Każdą następną rozpoczętą stronę liczy się jako całą, jeżeli ma ponad 800 znaków, jeśli znaków jest mniej, opłata wynosi połowę stawki za stronę. Za tłumaczenia specjalistyczne o dużym stopniu trudności doliczana jest opłata dodatkowa (o czym informujemy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia).

UWAGA! Jedna strona rozliczeniowa nie musi równać się jednej stronie fizycznej. Na przykład tekst pisany małą czcionką, z małymi odstępami może liczyć co najmniej dwie strony rozliczeniowe, chociaż mieści się na jednej karcie formatu A-4. Z tego powodu wprowadzono ustandaryzowane strony rozliczeniowe (p. wyżej).

W przypadku tłumaczeń poświadczonych (tzw. przysięgłych)  prosimy pamiętać też o tym, że zgodnie z przepisami  tłumacz przysięgły jest  zobowiązany do opisania każdego elementu występującego w dostarczonym dokumencie źródłowym, a  więc do opisania występujących w dokumencie elementów graficznych, jak  logo, godło państwowe, herb miasta, znaki wodne, do przełożenia  treści wszystkich  pieczęci występujących w tekście, do podania informacji o dopiskach odręcznych lub nieczytelnych elementach dokumentu.

 

TERMINY TŁUMACZEŃ

Zlecenia staramy się realizować w możliwie najkrótszym terminie. Tłumaczenia standardowych  dokumentów i krótkich tekstów z języka niemieckiego i szwedzkiego oraz angielskiego jesteśmy w stanie wykonać  w dniu zlecenia.

Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.

 

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne rozliczane są w oparciu o stawkę godzinową. W cenę tłumaczenia  wliczane są również wszelkie przerwy w tłumaczeniu wynikające z przebiegu obsługiwanego wydarzenia itp.

Wszelkie szczegóły ustalamy indywidualnie z Klientem.